PROGRAM KURSU

Organizacja zjazdów:

Zjazdy odbywają się w weekendy :

piątek 17:00 – 20:00
sobota 8:00 – 18:00
niedziela 8:00 – 15:00

Główne tematy i terminy zjazdów:

11-13 XII 2021

 • Wielkie i Małe Opowieści Montessori

14-16 I 2022

 • Psychologia rozwojowa
 • Teoria Montessori – rola
  nauczyciela, obserwacja w pedagogice Montessori.

28-30 I 2022

 • Storytelling
 • Matematyka i geometria

18-20 II 2022

 • Konwersatorium
 • j. polski
 • matematyka

04-06 III 2022

 • Katecheza Dobrego Pasterza
 • j. polski
 • matematyka
 • wychowanie kosmiczne

01–03 IV 2022

 • Konwersatorium
 • j. polski
 • matematyka
 • wychowanie
  kosmiczne

22-24 IV 2022

 • Konwersatorium
 • j. polski
 • matematyka
 • wychowanie
  kosmiczne

20–22 V 2022

 • Teoria więzi
 • j. polski
 • matematyka
 • wychowanie
  kosmiczne

01–03 VII 2022

 • Praca z lekturą
 • j. polski
 • matematyka
 • wychowanie
  kosmiczne

09-11 IX 2022

 • Konwersatorium
 • Organizacja pracy w klasie Montessori, rozkład materiału, program

07-09 X 2022

 • j. polski
 • matematyka
 • wychowanie kosmiczne – praca z
  autorskim programem Montessori, ciągi edukacyjne, tworzenie pomocy, inspiracje montessoriańskie.

28-30 X 2022

 • Zjazd zaliczeniowy – nauczyciel zaprezentuje w jaki sposób chciałby poprowadzić dziecko do nabycia konkretnych umiejętności prezentując ciągi myślowe wychodząc od Wielkich Opowieści. Zaliczenie
  może odbywać się w małych, dwu -, trzy- osobowych grupach
 • Filozofia, teoria, teoria więzi, obserwacja, organizacja klasy – 65 godzin
 • Wielkie i Małe opowieści – 15 godzin
 • Matematyka – 60 godzin
 • Polski – 40 godzin
 • Wychowanie kosmiczne – 30 godzin
 • Katecheza Dobrego Pasterza – 3 godziny
 • Zaliczenie: 20 godzin
  Łącznie: 240 godzin + 50 godzin praktyk